hlavni stranka analýzy vzdělávání projekty evaluace
Poryv   POSLÁNÍ
 

Poryv je občanské sdružení jehož posláním je přispívat k budování otevřené společnost v ČR.

Za otevřenou považujeme takovou společnost, ve které vládne právo, jsou respektována lidská práva, a ve které se lidé aktivně zapojují do správy věcí veřejných.

Členové sdružení se svou činností snaží rozvíjet neziskové i ziskové organizace, realizují vzdělávací kurzy, organizují informační kampaně a veřejné diskuse, vyučují na vysokých školách, řídí projekty, publikují, vykonávají analytickou a evaluační činností, působí jako poradci a konzultanti. Dlouhodobě spolupracují s neziskovými i ziskovými organizacemi, a se zástupci státní správy a samosprávy.

 
    ČINNOST
 

Činnost občanského sdružení Poryv v roce 2002 lze rozdělit do třech oblastí. Do první oblasti spadá veškerá činnost spojená s řízením projektů, do druhé patří veškeré vzdělávací aktivity a do třetí služby zaměřené na rozvoj organizací. Dále Poryv vyvíjí analytickou a evaluační činnost.

Tematicky se pracovníci občanského sdružení zaměřují na:
- Organizační rozvoj a budování kapacity organizace
- Rozvoj lidských zdrojů
- Vzdělávací politiku
- Obsah a metodiku vzdělávání
- Interkulturní vzdělávání
- Rozvoj komunity a komunitní vzdělávání
- Sebehodnocení a evaluace

 
    HISTORIE
 

V prosinci 2002 byl Poryv registrován Ministerstvem vnitra České republiky jako občanské sdružení.

Činnost Poryvu navazuje na aktivity realizované Programem podpory vzdělávání Poryv, který vznikl v roce 1997 v rámci nadace Open Society Fund Praha (www.osf.cz), a který se v dubnu 1999 stal jedním z programů Otevřené společnosti o.p.s. (http://osf.cz/?x=000-005).

Výroční zpráva 1997 (ke stažení a pozdějšímu čtení)
Výroční zpráva 1998 (ke stažení a pozdějšímu čtení)
Výroční zpráva 1999 (ke stažení a pozdějšímu čtení)
Výroční zpráva 2000 (ke stažení a pozdějšímu čtení)
Výroční zpráva 2001 (ke stažení a pozdějšímu čtení)
Implementační plán PORYVu 2000-01 (ke stažení a pozdějšímu čtení)
Zpráva z realizace projektu 2002 (ke stažení a pozdějšímu čtení)

 
    KONTAKT
 

Jednatelem sdružení je:
Petr Vrzáček
e-mail: petr.vrzacek@seznam.cz

Kancelář sdružení:
Poryv, o.s.
Máchova 7
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel: 221 592 542
fax: 221 592 545
IČO: 265 495 57

Sídlo:
Poryv o.s.
Žerotínova 1663/ 59
130 00 Praha 3

 
    SPOLUPRÁCE
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)
Západočeská Univerzita Plzeň
Britská rada - The British Council (www.britishcouncil.org)
Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s. (www.pinf.cz)
Multikulturní centrum Praha (www.mkc.cz)
Nová škola, o.p.s. (www.novaskola.org)