hlavni stranka analýzy vzdělávání projekty evaluace
  VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
 


- Vzdělávací cykly v oblasti managementu pro vedoucí pracovníky domovů důchodců, ústavů sociální péče a dalších zdravotních a sociálních zařízení. Spolupracujeme s občanským sdružením Za důstojné stáří.

- Vzdělávání romských poradců, romských koordinátorů a poradců pro národnostní menšiny a vzdělávací kurz zaměřený na spolupráci mezi občanským sektorem a samosprávou. Realizováno ve spolupráci s Institutem pro místní správu (www.mvcr.cz/skoly/ims/otazky_1.html)

Členové sdružení externě vyučují v Centru školského managementu (www.pedf.cuni.cz/~www_uvrs/cz/info.htm), Pedagogické fakulty UK Praha a na Fakultě humanitních studií UK Praha (http://fhs.jinonice.cuni.cz)

- Realizace vzdělávacíh seminářů pro: Amate, Athinganoi a Hestia

 

 
   
  Řízení projektů
Rozvoj organizací